Jarovce - kaplnka so sv. Floriánom

V kostolnom parku je štíhla kaplnka v tvare Božej muky. Je v nej osadená soška sv. Floriána. Na sokli pod soškou je zvýraznený rok jej renovácie 1950. Nevieme, či sa nápis vzťahuje aj na kaplnku, ktorá podľa starých fotografií stála na mieste prinajmenšom od začiatku 20. storočia.

Kamerové systémy