Devínska Nová Ves - kaplnka sv. Marka (1884, 1946)

Kaplnku sv. Marka dala postaviť v roku 1884 Anna Martanovičová. Bola postavená za kostolom v poli a vo sviatok sv. Marka sa zvykli pri nej svätiť oziminy. Podľa nápisu nad vchodom (Anno Domini 1946) bola kaplnka v roku 1946 nanovovystavaná alebo prešla aspoň výraznou prestavbou. V jej útrobách bola zároveň uložená nová drevená socha apoštola Marka od banskoštiavnických rezbárov Jozefa Weisza a Ľudovíta Kanku.

 

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100