Devínska Nová Ves - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1911)

Kaplnku pre sochu sv. Jána Nepomuckého dala postaviť v roku 1911 Edita Hrúzová. Kaplnka s veľkou drevenou sochou svätca stojí v zástavbe radu domov Na mýte.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100