Devínska Nová Ves - kaplnka Lurdskej Panny Márie (zaniknuté)

Kaplnka stála pred kostolom, zbúrali ju asi v roku 1998, keď v susedstve postavili kaplnku pre sochu Piety. Kaplnka Lurdskej Panny Márie mohla byť postavená v 1. polovici 19. storočia, pôvodne ale bola zasvätená sv. Vendelínovi.

Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 123