Devín - Božia muka pri cintoríne

Božia muka pri cintoríne existovala možno už v 18. storočí. Bola vo veľmi zúboženom stave, keď ju v polovici 90-tych rokov minulého storočia obnovili a do jej niky osadili obraz Piety. Pri obnove v roku 2019 obraz nahradili reliéfnou plastikou sv. Urbana.