Vajnory - Krížová cesta

K vnútornej stene murovanej ohrady vajnorského kostola je pristavaná Krížová cesta so zastaveniami v podobe štíhlych kaplniek. V ich nikách sú osadené výjavy Krížovej cesty modernejšej koncepcie. Presný čas jej vzniku sa v dostupnej literatúre neuvádza, len orientačná doba 1. polovice minulého storočia.