Stráže - Kalvária s Krížovou cestou

Pred cintorínskym kostolom v Strážach je Kalvária v podobe troch kamenných krížov so sochami ukrižovaných. Podľa zakladateľskej tabuľky na kríži s Kristom ju dali ju postaviť manželia Ralbovskí v roku 1933. Koncom roka 2011 sa kríž s Kristom poškodil a spadol. Kríž bol obnovený medzi rokmi 2013-2014. Pod zakladateľskou tabuľkou sa našla pôvodná, ktorá bola po zreštaurovaní osadená na opravený kríž.

 

Pôvodná tabuľka  Odstránená tabuľka 
KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENOVALI TÚTO KALVÁRIU
MANŽELIA
FRANTIŠEK A ANNA
RALBOVSKÝ
ZO SVOJÍMI DIETKAMI
V ROKU – 1933 
KU CTI A SLÁVE BOŽEJ
VENOVALI TÚTO KALVÁRIU
MANŽELIA
FRANTIŠEK A ANNA
RALBOVSKÝCH
V ROKU 1933 

 

Z literatúry (nižšie) sú známe bližšie okolnosti založenia Kalvárie. František Ralbovský (1852-1932) bojoval v 1. svetovej vojne v americkej armáde na Filipínach, kde bol vážne ranený. Prišiel o pamäť a zostal do konca života v americkom sanatóriu. Z renty pre vojnových invalidov, ktorú dostávala manželka Anna (1850-1937) a ich štyri deti, dala Anna postaviť rok po manželovej smrti Kalváriu u šaštínskeho kamenára.

Kalvária tvorí záver Krížovej cesty 14 kaplniek. Podľa literatúry (nižšie) boli zastavenia súčasťou Kalvárie a dala ich postaviť Anna Ralbovská asi súčasne s Kalváriou.

V roku 2017 sa započalo s revitalizáciou Krížovej cesty a Kalvárie. Boli vyrezané sprievodné tuje aj s koreňmi. V nasledujúcich rokoch vybudovali nový chodník, začala stavba nového oplotenia. V roku 2019 boli zastavenia kaplniek omietnuté a na rok 2020 je plánované reštaurovanie ich reliéfov. 

 

Elena Ovečková: Na návšteve u dvojičiek, in: Hlásnik – Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 6/2006, str. 8;
Kalvária v Strážach, str. 25, 26, in: Hlahol zvonov 2/2017 (Časopis farnosti Šaštín-Stráže), str. 25, 26