Rybky - Krížová cesta pri Miléniovom kríži

Jednoduchá Krížová cesta v podobe zastavení zo subtílnejších krížov bola pri Miléniovom kríži osadená v roku 2009.