Prietržka - Krížová cesta

V lipovej aleji pred kostolom dal farský cirkevný výbor vybudovať Krížovú cestu v podobe obrázkov v zasklených drevených kazetách. Posvätili ju spoločne 9. apríla 2018 dekan Roman Stachovič a diakon Peter Solár.

Posvätenie Krížovej cesty, in: prietrzka.sk