Pernek - Kalvária

Vyšná skalka je pietne miesto s jaskyňou a nikou pre sochu Panny Márie. Kalváriu v podobe troch drevených krížov na Vyšnej skalke vybudovali asi koncom 30-tych rokov 20. storočia. Podľa internetovej stránky (Pernecká farnosť, in: pernek.sk) boli na začiatku nového storočia kríže už značne poškodené a nové železné kríže pre Kalváriu zhotovil Ladislav Čerňanský. Po ich osadení boli v roku 2004 posvätené. Miesto sa zároveň dobudovávalo o ďalšie sakrálne stavby. Dnes je okrem troch železných krížov bez korpusov osadený rovnako vysoký slovenský dvojkríž, dva piliere na spôsob Božích múk a imitácia polozborených základov malej kaplnky. Na podstavci slovenského dvojkríža je v malte vyrytý rok jeho výstavby (2004) a ďalší nápis (VYŠNÁ SKALKA - KRÍŽE - POSVÄTIL THDR. LADISLAV OSTRÁK DEKAN DŇA 21. 8. 2005).