Vieska - Krížová cesta

Zámerom vybudovať Krížovú cestu sa vo Vieske začali zaoberať od roka 2014, v decembri 2016 požiadali realizátori idey o podporu obyvateľov. Duchovným otcom Krížovej cesty (Kalvárie) a koordinátorom prác na jej výstavbe sa stal Jozef Chrenka ml. V máji 2017 sa začalo s prípravnými prácami, ktoré zahŕňali odstránenie plota medzi cintorínom a kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie, vyrezanie drevín a prívod elektrokábla pre osvetlenie zastavení. Boli vybudované zastavenia Krížovej cesty v podobe štíhlych kaplniek, do ich centra preložili starší kríž z roka 1918. V roku 2018 sa viedli dokončovacie práce, zhotovil sa chodník, osadili sa reliéfy do výklenkov kaplniek. Miestni obyvatelia popri altruistickej práci na zastaveniach Krížovej cesty vyzbierali na jej financovanie vyše 14 tisíc €. Biskup Jozef Haľko požehnal dokončenú Krížovú cestu vo Vieske 16. septembra 2018.

Jozef Chrenka: Kalvária vo Vieske, in: RADVES 3/2018, str. 6;
infopanel lokality

Kamerové systémy