Trstín - Kalvária s Krížovou cestou

Kalvária s Krížovou cestou bola postavená v Hájičku pri kostole Sedembolestnej Panny Márie v roku 1923. Iniciátorom jej vzniku bol farár Vendelín Krištúfek a spolufinancovali ju trstínski Amerikáni. Jej autorom je sochár Miroslav Harašta, ako stavebný materiál použil hořický vápenec. Samotná Kalvária je v podobe 6-figurálnej skupiny Ukrižovania.

V rade 14 štácií Krížovej cesty s reliéfmi je 12. zastavenie, ktoré dupluje skupinu Ukrižovania. Zastavenia sú usporiadané v kruhu okolo skupiny Ukrižovania, posledné sa k nemu slimákovite stáčajú.

Na prístupovej ceste je Kalvária doplnená o súsošia Rozlúčky Krista s Máriou a Krista na Olivovej hore.

MČ, MK, SP: Trstín, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 369-371

Kamerové systémy