Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta

Prvé kríže pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie postavil pustovník Heinrich Kilhausem (1672-1719) v čase, keď sa pri nej usídlil, niekedy po roku 1715. Za prvú Kalváriu sa však považujú tri drevené červené kríže vztýčené v roku 1763 v jej blízkosti. Pri vizitácii v roku 1781 zaznamenali na nich maľované kovové korpusy ukrižovaných a medzi krížmi kamenné sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Dnes sú na Kalvárii tri jednoduché drevené kríže, len ústredný s plastickým korpusom ukrižovaného.
Na Kalvárii pri Pustom kostolíku bola v roku 2017 postavená Krížová cesta podľa návrhu manželov Matúša a Blanky Cepkových. Jej donormi boli Bratislavský samosprávny kraj, mesto Svätý Jur a svätojurská katolícka farnosť. Dňa 7. mája uvedeného roka Krížovú cestu požehnal pomocný biskup Jozef Haľko.

Rastislav Luz: Svätojurská kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (Pustý kostolík), in: str. 33, in: Historika 2/2013;
Krížová cesta pri Pustom kostolíku, in: Svätojurské ohlasy 2/2017, str. 6

Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy