Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta

Prvé kríže pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie postavil pustovník Heinrich Kilhausem (1672-1719) v čase, keď sa pri nej usídlil, niekedy po roku 1715. Za prvú Kalváriu sa však považujú tri drevené červené kríže vztýčené v roku 1763 v jej blízkosti. Pri vizitácii v roku 1781 zaznamenali na nich maľované kovové korpusy ukrižovaných a medzi krížmi kamenné sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Dnes sú na Kalvárii tri jednoduché drevené kríže, len ústredný s plastickým korpusom ukrižovaného.
Na Kalvárii pri Pustom kostolíku bola v roku 2017 postavená Krížová cesta podľa návrhu manželov Matúša a Blanky Cepkových. Jej donormi boli Bratislavský samosprávny kraj, mesto Svätý Jur a svätojurská katolícka farnosť. Dňa 7. mája uvedeného roka Krížovú cestu požehnal pomocný biskup Jozef Haľko.

Rastislav Luz: Svätojurská kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (Pustý kostolík), in: str. 33, in: Historika 2/2013;
Krížová cesta pri Pustom kostolíku, in: Svätojurské ohlasy 2/2017, str. 6

Kamerové systémy