Kalvária na juhovýchodnom konci obce je postavená na pieskovej dune. Je v tvare troch jednoduchých drevených krížov na betónových nosníkoch. Na hlavnom kríži je vyrytý letopočet vzniku terajšej podoby Kalvárie 1988. Z rukopisu o dejinách obce, uloženého na miestnej fare, je známy údaj, že v roku 1833 bol postavený kríž na Kalvárii. Posvätil ho páter Anastáz Petrovič z rádu sv. Františka. Z publikovaného nevieme povedať, či to znamenalo, že Kalvária bola v tom čase založená, ale podľa symbolu troch krížov na mape z 3. vojenského mapovania existovala už v 2. polovici 19. storočia. Podľa dole uvedeného zdroja boli na Kalvárii postavené kríže počas úradu farára Rudolfa Kocúreka, ktorý na faru v Studienke nastúpil v roku 1890 a opustil ju pri odchode do dôchodku v závere roka 1911. Donormi krížov boli miestni vysťahovalci v Amerike, posvätil ich malacký dekan Jozef Kováč, ktorý do úradu nastúpil v roku 1893. Autor rukopisu presný dátum postavenia - posviacky krížov nevedel, udal len počiatočné súčislie 19.

 

Marian Vojtko: Studienka - Hasprunka, in: mariasoft.sk;
Pamätná kniha obce Hasprunky, 1935, str. 27, in: e-kroniky.sk/studienka/

Kamerové systémy