Studienka - Kalvária (1833, 1988)

Kalvária na juhovýchodnom konci obce je postavená na pieskovej dune. Je v tvare troch jednoduchých drevených krížov na betónových nosníkoch. Na hlavnom kríži je vyrytý letopočet vzniku terajšej podoby Kalvárie 1988. Z rukopisu o dejinách obce, uloženého na miestnej fare, je známy údaj, že v roku 1833 bol postavený kríž na Kalvárii. Posvätil ho páter Anastáz Petrovič z rádu sv. Františka. Z publikovaného nevieme povedať, či to znamenalo, že Kalvária bola v tom čase založená, ale podľa symbolu troch krížov na mape z 3. vojenského mapovania existovala už v 2. polovici 19. storočia. Podľa dole uvedeného zdroja boli na Kalvárii postavené kríže počas úradu farára Rudolfa Kocúreka, ktorý na faru v Studienke nastúpil v roku 1890 a opustil ju pri odchode do dôchodku v závere roka 1911. Donormi krížov boli miestni vysťahovalci v Amerike, posvätil ich malacký dekan Jozef Kováč, ktorý do úradu nastúpil v roku 1893. Autor rukopisu presný dátum postavenia - posviacky krížov nevedel, udal len počiatočné súčislie 19.
V roku 2023 zrenovoval kríže v dielni Dušan Stopka s rodinnými príslušníkmi. Súvisiace zemné práce na Kalvárii vykonali Jozef Žilavý a Ivan Srnka st, obnovu korpusu Krista a tabuľky INRI Maroš Nízky a Jozef Ďurčák, montáž obnovených krížov Július Klamík a Tomáš Ryšánek. Zrenovované kríže boli osadené 30. septembra a 5. novembra 2023 ich požehnal miestny farár Marian Vojtko.

 

Marian Vojtko: Studienka - Hasprunka, in: mariasoft.sk;
Pamätná kniha obce Hasprunky, 1935, str. 27, in: e-kroniky.sk/studienka/;
Požehnanie obnovených krížov na Kalvárii v Studienke, in:youtube.com

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Obrázok na ceste do Levár
Kamerové systémy