Stráže - Kalvária s Krížovou cestou

Pred cintorínskym kostolom v Strážach je Kalvária v podobe troch kamenných krížov so sochami ukrižovaných. Podľa zakladateľskej tabuľky na kríži s Kristom ju dali postaviť manželia Ralbovskí s deťmi v roku 1933. Koncom roka 2011 sa kríž s Kristom poškodil a spadol. Kríž bol obnovený medzi rokmi 2013-2014. Pod zakladateľskou tabuľkou sa našla pôvodná, ktorá bola po zreštaurovaní osadená na opravený kríž.

 

Pôvodná tabuľka Odstránená tabuľka
KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENOVALI TÚTO KALVÁRIU
MANŽELIA
FRANTIŠEK A ANNA
RALBOVSKÝ
ZO SVOJÍMI DIETKAMI
V ROKU – 1933
KU CTI A SLÁVE BOŽEJ
VENOVALI TÚTO KALVÁRIU
MANŽELIA
FRANTIŠEK A ANNA
RALBOVSKÝCH
V ROKU 1933

 

Založenie strážskej Kalvárie je spojené s pomerne smutným príbehom. František Ralbovský († 1932) s kumpánmi napadol v roku 1905 strážskeho richtára Štefana Hadermajera, ktorý na následky zranení po čase zomrel. F. Ralbovský pred stíhaním utiekol do USA a vstúpil do americkej armády. Na Filipínach sa zúčastnil sa bojov s povstalcami proti americkej okupácii, pri ktorých bol vážne ranený. Prišiel o pamäť a zostal do konca života v americkom sanatóriu. Podľa iného zdroja podnikal a zarobil peniaze.
Na jeho skutok sa v Strážach nezabudlo a keď manželka Anna († 1937) dostala peniaze z renty pre vojnových invalidov, prípadne ako pozostalosť po manželovej smrti, navštívila ju trojica saleziánskych kňazov. Annu presvedčili, aby manželov skutok odčinila aspoň tým, že by peniaze venovala na vybudovanie Kalvárie. V roku 1933 sa na cestičke ku kostolu postavila a vysvätila Kalvária aj s Krížovou cestou. Kalvárske kríže sú dielom šaštínskeho kamenára Rudolfa Frolusa.

Kalvária tvorí záver Krížovej cesty zo 14 zastavení v tvare kaplniek. Zastavenia boli postavené súčasne s Kalváriou. Vybudovali ich miestni murári.

V roku 2017 sa započalo s revitalizáciou Krížovej cesty a Kalvárie. Boli vyrezané sprievodné tuje aj s koreňmi. V nasledujúcich rokoch vybudovali nový chodník, začala stavba nového oplotenia. V roku 2019 boli zastavenia kaplniek omietnuté a na rok 2020 je plánované reštaurovanie ich reliéfov.

 

Elena Ovečková: Na návšteve u dvojičiek, in: Hlásnik - Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 6/2006, str. 8;
Kalvária v Strážach, str. 25, 26, in: Hlahol zvonov 2/2017 (Časopis farnosti Šaštín-Stráže), str. 25, 26;
Peter Brezina: Čriepky z dejín mesta Šaštín-Stráže, Šaštín-Stráže 2017, str. 183, 241

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy