Pred cintorínskym kostolom v Strážach je Kalvária v podobe troch kamenných krížov so sochami ukrižovaných. Podľa zakladateľskej tabuľky na kríži s Kristom ju dali postaviť manželia Ralbovskí s deťmi v roku 1933. Koncom roka 2011 sa kríž s Kristom poškodil a spadol. Kríž bol obnovený medzi rokmi 2013-2014. Pod zakladateľskou tabuľkou sa našla pôvodná, ktorá bola po zreštaurovaní osadená na opravený kríž.

 

Pôvodná tabuľka Odstránená tabuľka
KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENOVALI TÚTO KALVÁRIU
MANŽELIA
FRANTIŠEK A ANNA
RALBOVSKÝ
ZO SVOJÍMI DIETKAMI
V ROKU – 1933
KU CTI A SLÁVE BOŽEJ
VENOVALI TÚTO KALVÁRIU
MANŽELIA
FRANTIŠEK A ANNA
RALBOVSKÝCH
V ROKU 1933

 

Založenie strážskej Kalvárie je spojené s pomerne smutným príbehom. František Ralbovský († 1932) s kumpánmi napadol v roku 1905 strážskeho richtára Štefana Hadermajera, ktorý na následky zranení po čase zomrel. F. Ralbovský pred stíhaním utiekol do USA a vstúpil do americkej armády. Na Filipínach sa zúčastnil sa bojov s povstalcami proti americkej okupácii, pri ktorých bol vážne ranený. Prišiel o pamäť a zostal do konca života v americkom sanatóriu. Podľa iného zdroja podnikal a zarobil peniaze.
Na jeho skutok sa v Strážach nezabudlo a keď manželka Anna († 1937) dostala peniaze z renty pre vojnových invalidov, prípadne ako pozostalosť po manželovej smrti, navštívila ju trojica saleziánskych kňazov. Annu presvedčili, aby manželov skutok odčinila aspoň tým, že by peniaze venovala na vybudovanie Kalvárie. V roku 1933 sa na cestičke ku kostolu postavila a vysvätila Kalvária aj s Krížovou cestou. Kalvárske kríže sú dielom šaštínskeho kamenára Rudolfa Frolusa.

Kalvária tvorí záver Krížovej cesty zo 14 zastavení v tvare kaplniek. Zastavenia boli postavené súčasne s Kalváriou. Vybudovali ich miestni murári.

V roku 2017 sa započalo s revitalizáciou Krížovej cesty a Kalvárie. Boli vyrezané sprievodné tuje aj s koreňmi. V nasledujúcich rokoch vybudovali nový chodník, začala stavba nového oplotenia. V roku 2019 boli zastavenia kaplniek omietnuté a na rok 2020 je plánované reštaurovanie ich reliéfov.

 

Elena Ovečková: Na návšteve u dvojičiek, in: Hlásnik - Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 6/2006, str. 8;
Kalvária v Strážach, str. 25, 26, in: Hlahol zvonov 2/2017 (Časopis farnosti Šaštín-Stráže), str. 25, 26;
Peter Brezina: Čriepky z dejín mesta Šaštín-Stráže, Šaštín-Stráže 2017, str. 183, 241

Kamerové systémy