Štefanov - kamenná Kalvária (1921)

Na cintoríne v obci sa nachádza pseudoklasicistická kamenná Kalvária z roku 1921. Letopočet je vyrytý v spodnej časti v tvare L. P. 1921. Podľa signatúry je to pekná remeselná práca firmy A. LOOS z Brna. Pod krížom je vsadené kamenná tabuľa s modlitebným nápisom a tabuľa zakladateľov. Podľa nej dali Kalváriu postaviť dva manželské páry; Ignác Polák s Máriou, rod. Hiža a Vavrinec Gozora s Annou, rod. Ovečka.

 

O Ježišu Kriste, Pane milosrdenstva

Tys povedal, že svätá a spasiteľná

myšlienka je modliť sa zomrelých.

Odporúčáme Tebe rodičov, bratov,

sestry, priateľov a našich bojovníkov,

ktorý stohoto sveta zošli. Skrze tvojich

Svätých päť rán odpusť im všetky

Viny a bolästy, aby z Očistového plameňa

vyslobodený boly na prímluvu Panny

Márie a Svätého Jána. Buď milostivý

Pane a priveď ich do života Večného Amen.

 

Obetovali Za duše v očisti

Manželé

IGNÁC POLÁK

a manželka

MARIA rod. HIŽA

VAVRINEC GOZORA

a manželka

ANNA rod. OVEČKA

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy