Štefanov - kamenná Kalvária (1921)

Na cintoríne v obci sa nachádza pseudoklasicistická kamenná Kalvária z roku 1921. Letopočet je vyrytý v spodnej časti v tvare L. P. 1921. Podľa signatúry je to pekná remeselná práca firmy A. LOOS z Brna. Pod krížom je vsadené kamenná tabuľa s modlitebným nápisom a tabuľa zakladateľov. Podľa nej dali Kalváriu postaviť dva manželské páry; Ignác Polák s Máriou, rod. Hiža a Vavrinec Gozora s Annou, rod. Ovečka.

 

O Ježišu Kriste, Pane milosrdenstva

Tys povedal, že svätá a spasiteľná

myšlienka je modliť sa zomrelých.

Odporúčáme Tebe rodičov, bratov,

sestry, priateľov a našich bojovníkov,

ktorý stohoto sveta zošli. Skrze tvojich

Svätých päť rán odpusť im všetky

Viny a bolästy, aby z Očistového plameňa

vyslobodený boly na prímluvu Panny

Márie a Svätého Jána. Buď milostivý

Pane a priveď ich do života Večného Amen.

 

Obetovali Za duše v očisti

Manželé

IGNÁC POLÁK

a manželka

MARIA rod. HIŽA

VAVRINEC GOZORA

a manželka

ANNA rod. OVEČKA

Kamerové systémy