Sološnica - kaplnka sv. Anny
Sološnica - sv. Ján Nepomucký (1808)
Sološnica - sv. Florián
Sološnica - kaplnka Panny Márie
Sološnica - kaplnka sv. Vendelína (1812)
Sološnica - lurdská jaskyňa
Sološnica - krížik na Holinte
Sološnica - Kalvária s Krížovou cestou
Sološnica - Obrázok Na Jamách
Židovský cintorín, Sološnica
Sološnica - Božia muka na ceste do Sklenej huty
Sološnica - Božia muka v obci
Sološnica - kríž na evanjelickom cintoríne
Sološnica - Weidingerov krížik
Sološnica - Obrázok pod Skleným vrchom
Sološnica - misijný kríž
Sološnica - kríž (1899) za obcou
Sološnica - kríž (1818) v chotári
Sološnica - kríž (1808) za obcou
Sološnica - kríž (1788) v obci
Sološnica - kríž (1785) pri kostole
Kamerové systémy