Sološnica - Kalvária s Krížovou cestou

Kaplnka Svätého kríža na cintoríne bola postavená v roku 1773 so základiny, ktorú pre sološnický kostol testamentárne odkázal kňaz Michal Slávik. Na mieste oltára kaplnky sú tri kamenné kríže s plastikami ukrižovaných. Cestu ku kaplnke Svätého kríža lemuje 10 menších kaplniek. V novšej dobe niektoré boli združené do dvoch zastavení, aby v nich mohlo byť inštalovaných 14 obrazov Krížovej cesty.
Už v 1. vojenskom mapovaní, ktoré zaznamenalo stav len pár rokov po vzniku kaplnky Svätého kríža, bolo zaznačených 9 sprievodných kalvárskych kaplniek pri múre cintorínskej ohrady. Celý súbor kaplniek vrátane ústrednej kaplnky Svätého kríža tak vznikol v približne rovnakom čase asi podľa jednotného zámeru výstavby Kalvárie. Bližšie poznatky v dostupnej literatúre sme však nenašli.

Ferdinand Foltýnek: Z dejín obce Sološnica, Sološnica 2007, str. 39

Sološnica - kaplnka sv. Anny
Sološnica - sv. Ján Nepomucký (1808)
Sološnica - sv. Florián
Sološnica - kaplnka Panny Márie
Sološnica - kaplnka sv. Vendelína (1812)
Sološnica - krížik na Holinte
Sološnica - lurdská jaskyňa
Sološnica - Krížová cesta
Sološnica - Obrázok Na Jamách
Židovský cintorín, Sološnica
Sološnica - Božia muka na ceste do Sklenej huty
Sološnica - Božia muka v obci
Sološnica - kríž na evanjelickom cintoríne
Sološnica - Weidingerov krížik
Sološnica - Obrázok pod Skleným vrchom
Sološnica - misijný kríž
Sološnica - kríž (1899) za obcou
Sološnica - kríž (1818) v chotári
Sološnica - kríž (1808) za obcou
Sološnica - kríž (1788) v obci
Sološnica - kríž (1785) pri kostole

Kamerové systémy