Kaplnka Svätého kríža na cintoríne bola postavená v roku 1773 so základiny, ktorú pre sološnický kostol testamentárne odkázal kňaz Michal Slávik. Na mieste oltára kaplnky sú tri kamenné kríže s plastikami ukrižovaných. Cestu ku kaplnke Svätého kríža lemuje 10 menších kaplniek. V novšej dobe niektoré boli združené do dvoch zastavení, aby v nich mohlo byť inštalovaných 14 obrazov Krížovej cesty.
Už v 1. vojenskom mapovaní, ktoré zaznamenalo stav len pár rokov po vzniku kaplnky Svätého kríža, bolo zaznačených 9 sprievodných kalvárskych kaplniek pri múre cintorínskej ohrady. Celý súbor kaplniek vrátane ústrednej kaplnky Svätého kríža tak vznikol v približne rovnakom čase asi podľa jednotného zámeru výstavby Kalvárie. Bližšie poznatky v dostupnej literatúre sme však nenašli.

Ferdinand Foltýnek: Z dejín obce Sološnica, Sološnica 2007, str. 39

Kamerové systémy