Pri kostole v obci sa nachádza kamenná Kalvária. Vyrytý nápis na zadnej strane okrem iniciál zhotoviteľov uvádza letopočet 1792. Z chronogramu latinského nápisu na čele podstavca možno vyčítať rok 1791. Kalváriu tvorí ústredný kríž s Kristom a na samostatných podstavcoch osadené sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Kalváriu dala opraviť Rímskokatolícka farnosť Smolinské v roku 1999 z prostriedkov po pozostalosti Štefánie Hawrylukovej, rod. Maderičovej, občianky USA a smolinskej rodáčky. Je škoda, že Kalváriu si nevšimli tvorcovia súpisu Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002.

 

MORTVVS EST

PRO NOBIS CRV

CIFIXVS FI

LIVS DEI

 

ANO PO

A   N

K   C

1792

 

www.smolinske.sk

Kamerové systémy