Smolinské - Kalvária (1791-1792)

Pri kostole v obci sa nachádza kamenná Kalvária. Vyrytý nápis na zadnej strane okrem iniciál zhotoviteľov uvádza letopočet 1792. Z chronogramu latinského nápisu na čele podstavca možno vyčítať rok 1791. Kalváriu tvorí ústredný kríž s Kristom a na samostatných podstavcoch osadené sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Kalváriu dala opraviť Rímskokatolícka farnosť Smolinské v roku 1999 z prostriedkov po pozostalosti Štefánie Hawrylukovej, rod. Maderičovej, občianky USA a smolinskej rodáčky. Je škoda, že Kalváriu si nevšimli tvorcovia súpisu Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002.

 

MORTVVS EST

PRO NOBIS CRV

CIFIXVS FI

LIVS DEI

 

ANO PO

A   N

K   C

1792

 

www.smolinske.sk

Smolinské - kríž (1990) na kraji obce
Smolinské - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Smolinské - kaplnka Najsvätejšej Trojice (1932)
Smolinské - kríž (1874) v chotári
Smolinské - zvonica
Smolinské - Panna Mária s dieťaťom (1678)
Smolinské - kríž na cintoríne
Smolinské - misijný kríž (1949)
Smolinské - kríž (1927) v obci
Židovský cintorín, Smolinské
Smolinské - kríž (1913) za obcou
Smolinské - Obrázok v obci
Kamerové systémy