Smolenická Nová Ves - Krížová cesta

Jednoduchá Krížová cesta bola vybudovaná pozdĺž chodníka ku karmelskej kaplnke asi v 50-tych rokoch minulého storočia. V rokoch 1972 - 1974 boli zastavenia obnovené alebo novovybudované v podobe 14 železných schránok s pieskovcovými reliéfmi Krížovej cesty. Betónové schodisko Krížovej cesty opravili v roku 2017.

Kamerové systémy