Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou

Asi v 19. storočí existovala v Smoleniciach Kalvária s drevenými krížmi v blízkosti kaplnky Nanebovstúpenia Pána. Čo z nej existovalo v roku 1912, keď sa stavala nová Krížová cesta nevieme. Výstavba zastavení Krížovej cesty v podobe malých štíhlych kaplniek bola kolektívnym dielom. Na každej kaplnke bolo meno jej donora. Prvú venoval farár Ján Novák. Ďalšie venovali Bratstvo Svätého ruženca, rodáci z Dunellen v USA, kostolník Ján Faigel, Bratstvo sv. Františka. Počnúc šiestym ďalšie zastavenia sa postavili z peňazí z kollerovskej základiny. Pri výstavbe 14 kaplniek Krížovej cesty sa pravdepodobne postavili aj tri kamenné kríže so sochou Krista na vrchole Kalvárie. V nikách zastavení sú osadené reliéfy Krížovej cesty, vyrobené v mníchovskej firme Mayerische Kirchliche Kunstanstalt.
Konkrétne údaje ku kollerovskej základine a k akému účelu bola založená, nepoznáme, na výstavbu Kalvárie použili celý jej majetok. Zemiansky rod Kollerovcov vlastnil kaplnku Nanebovstúpenia Pána na Kalvárii. V roku 1880 zomrel Július Koller a v roku 1890 jeho manželka Mária, rod. Czásszka. Nimi rod Koller v Smoleniciach vymrel.
Zastavenia Krížovej cesty boli opravené v roku 1991 a 2012.

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 210

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy