Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou

Kalvária v Šaštíne je umiestnená na rozľahlom pódiu so schodiskom. Dal ju vybudovať miestny obyvateľ Sebastian Bürger v roku 1798. Na podstavci pod krížom je vytesaný spomenutý letopočet založenia (IN HONOREM DEI 1798). Pravdepodobne od počiatku bola jej súčasťou aj dnes jestvujúca dvojica súsoší Rozlúčky Krista s Máriou a Krista na Olivovej hore, ktoré sa spomínajú pri kanonickej vizitácii arcibiskupa Alexandra Rudnaya v roku 1823. Pre Kalváriu zložená základina predstavovala v tom roku 370 zlatých. Po prechode vojnového frontu v roku 1945 prišiel súbor Ukrižovania o hlavy Krista, Panny Márie a sv. Jána.

V roku 1823 existoval pri Kalvárii aj súbor pašiových zastavení alebo zastavení Krížovej cesty. Práve tieto zastavenia boli na Rudnayov podnet prebudované, prípadne len nahradené reliéfne výjavy na štáciach na náklady vizitátora v uvedenom roku, aby viac reflektovali súdobú predstavu o Krížovej ceste.

Martin Čičo: Šaštín - Stráže, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 340-342;
Kalvária v Šaštíne, in: Hlahol zvonov, Časopis farnosti Šaštín - Stráže, 2/2017, str. 24

Kamerové systémy