Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou

Kalvária v Šaštíne je umiestnená na rozľahlom pódiu so schodiskom. Dal ju vybudovať miestny obyvateľ Sebastian Bürger v roku 1798. Na podstavci pod krížom je vytesaný spomenutý letopočet založenia (IN HONOREM DEI 1798). Pravdepodobne od počiatku bola jej súčasťou aj dnes jestvujúca dvojica súsoší Rozlúčky Krista s Máriou a Krista na Olivovej hore, ktoré sa spomínajú pri kanonickej vizitácii arcibiskupa Alexandra Rudnaya v roku 1823. Pre Kalváriu zložená základina predstavovala v tom roku 370 zlatých. Po prechode vojnového frontu v roku 1945 prišiel súbor Ukrižovania o hlavy Krista, Panny Márie a sv. Jána.

V roku 1823 existoval pri Kalvárii aj súbor pašiových zastavení alebo zastavení Krížovej cesty. Práve tieto zastavenia boli na Rudnayov podnet prebudované, prípadne len nahradené reliéfne výjavy na štáciach na náklady vizitátora v uvedenom roku, aby viac reflektovali súdobú predstavu o Krížovej ceste.

Martin Čičo: Šaštín - Stráže, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 340-342;
Kalvária v Šaštíne, in: Hlahol zvonov, Časopis farnosti Šaštín - Stráže, 2/2017, str. 24

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy