Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta

Iniciátorom Krížovej cesty v Petrovej Vsi bol správca farnosti Ján Barník z rádu premonštrátov, rehoľným menom páter Quirín. Miesto jej osadenia sa určilo po poradách s farníkmi obce. V rokoch 2020-2021 ju vybudovali farníci združení v OZ Petrovilla v zanedbanom jabloňovom sade. Sad bol dlhšiu dobu opustený, pred osadením pätnástich zastavení v podobe subtílnejších drevených krížov bolo nutné terasy sadu prerezať od bujnejúcej vegetácie. Jednotlivé zastavenia si vzali pod osobný patronát rodiny a spoločenstvá z obce.

Za zastaveniami bol 13. marca 2021 vztýčený šesť metrov vysoký kríž z červeného smreka, do ktorého je vypálená modlitba. V ďalšej dobe sa pri zastaveniach osadili lavičky a pri kríži obetný stôl z pňa mohutného stromu.

Dokončenú Jabloňovú Krížovú cestu požehnal 10. júla 2021 kňaz rehole minoritov Jaroslav M. Cár.

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta, 3. 11. 2021, in: nazahori.sk

Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)
Kamerové systémy