Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta

Iniciátorom Krížovej cesty v Petrovej Vsi bol správca farnosti Ján Barník z rádu premonštrátov, rehoľným menom páter Quirín. Miesto jej osadenia sa určilo po poradách s farníkmi obce. V rokoch 2020-2021 ju vybudovali farníci združení v OZ Petrovilla v zanedbanom jabloňovom sade. Sad bol dlhšiu dobu opustený, pred osadením pätnástich zastavení v podobe subtílnejších drevených krížov bolo nutné terasy sadu prerezať od bujnejúcej vegetácie. Jednotlivé zastavenia si vzali pod osobný patronát rodiny a spoločenstvá z obce.

Za zastaveniami bol 13. marca 2021 vztýčený šesť metrov vysoký kríž z červeného smreka, do ktorého je vypálená modlitba. V ďalšej dobe sa pri zastaveniach osadili lavičky a pri kríži obetný stôl z pňa mohutného stromu.

Dokončenú Jabloňovú Krížovú cestu požehnal 10. júla 2021 kňaz rehole minoritov Jaroslav M. Cár.

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta, 3. 11. 2021, in: nazahori.sk

Kamerové systémy