Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke

Novodobú Kalváriu na Vyšnej skalke nad Pernekom vybudoval Ladislav Čerňanský. V roku 1998 tu osadil trojicu železných krížov. V rokoch 2000-2001 vedľa nich vybudoval dve pilierikovité kaplnky v tvare Božích múk. V roku 2004 na mieste postavil slovenský dvojkríž s priechodným portálom cez murované trojvŕšie. Podľa zakladateľského nápisu v omietke trojvŕšia to bolo v spolupráci s osobou MČ. Kalváriu v tomto stave 21. augusta 2005 posvätil Ladislav Ostrák, administrátor farnosti Kuchyňa, za prítomnosti siedmych desiatok obyvateľov obce a okolia, pre ktorých na Vyšnej skalke odslúžil aj svätú omšu. Asi po roku 2010 sa začala na Kalvárii budovať aj kamenná kaplnka. Dlhodobo bola v stave rozostavaných stien, v roku 2022 ju zastrešili.
Do roku 1998 pretrvala na Vyšnej skalke Kalvária v podobe troch chátrajúcich drevených krížov, Ladislav Čerňanský z nich najväčší zachoval a osadil v roku 1999 k jaskynným výklenkom pod Kalváriou. Kríž označil plechovou tabuľkou, podľa ktorej by staršia Kalvária vznikla v roku 1934.

 

Tatiana Suchárová: Tri kríže, in: Kronika obce Pernek, str. 74; foto: str. 75, 105, 125;
?: Posvätenie troch krížov, 2005, in: Kronika obce Pernek, str. 171

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne
Kamerové systémy