Osuské - kamenná Kalvária z Prietrže

Kamennú Kalváriu pred dnes už nejestvujúcim kostolom v Prietrži dal postaviť Jozef Ignác Bajza medzi rokmi 1805 až 1815, keď tam bol katolíckym farárom. Spomína to vo svojom testamente, bližší časový údaj tam neuviedol (napísal počas života). V testamente Kalváriu aj obdaroval štedrou základinou. Keď bola v roku 1852 katolícka farnosť v Prietrži zrušená a Prietrž pričlenená ako filiálka k Osuskému, bola táto základina aj pravdepodobne príčinou okamžitého prenesenia Kalvárie z Prietrže do Osuského. Aby bolo možné ľahšie plniť Bajzove podmienky a uplatniť si výnos zo základiny u jej správcu, ktorým bola Prešporská kapitula.

Na rytej kartuši postamentu Kalvárie je dnes obtiažne čitateľný donačný nápis v latinčine s chronogramom, je na ňom bezpochyby Bajzovo meno. Na vrchole je nepôvodný krížik a všetky jej sochy chýbajú. Mohli byť poškodené už v dobe prevozu, ktorý sa udial pravdepodobne narýchlo. Pravdepodobne sa vtedy ani nepokúsili previesť prípadné pódium, na ktorom bola Kalvária umiestnená. O tom aký bol jej pôvodný tvar, by sme si mohli urobiť približnú predstavu podľa Kalvárie v Dolnom Dubovom. Podľa takmer identických postamentov sú určite od rovnakého kamenára. Dolnodubovskú dal postaviť Ján Svitek (Ioann Szvitek) v roku 1793, keď tam bol J. I. Bajza farárom.

Imrich Kotvan: Testament Jozefa Ignáca Bajzu, in: Duchovný pastier 5/1965, str. 111-114;
Stanislav Chromek: Prietržanska Kalvária v Osuskom, in: Záhorie 3/2014, str. 19-20

Osuské - kaplnka sv. Bartolomeja
Osuské - kríž na cintoríne
Osuské - kríž (1858) v chotári
Osuské - kríž (1790) pred cintorínom
Osuské - drevený kríž pri kostole
Židovský cintorín, Osuské
Osuské - sv. Ján Nepomucký (1833)
Osuské - sv. Florián (1822)
Osuské - sv. Vendelín (1867)
Osuské - Najsvätejšia Trojica
Osuské - Immaculata
Kamerové systémy