Modra - kamenná Kalvária

Štvorfigurálna kamenná Kalvária stojí neďaleko kostola sv. Jána Krstiteľa. Spomína sa v kanonickej vizitácii z roka 1781, podľa ktorej ju postavili z pokút nekatolíkov a starala sa o ňu rímsko-katolícka farnosť. Vizitácia z roka 1823 pri nej zaznamenala aj drevenú ohradu, pravdepodobne na ochranu pred domácimi zvieratami. Na podstavci neboli alebo sa nezachovali žiadne nápisy z doby vzniku, len rytý nápis v kartuši z doby renovácie v roku 1893. Ďalšia obnova sa vykonala v roku 1982. V júni 2017 bolo súsošie vážne poškodené odlomeným konárom lipy, ktorý zničil kalvársky kríž. Nasledujúcu reštaurátorskú obnovu Kalvárie zrealizoval sochár František Šmigrovský v priebehu štyroch rokov, finančne jej konkurovala súbežná dekádu trvajúca generálna obnova spomenutého kostola. Zrenovovaný podstavec bol osadený na pôvodnom mieste v auguste 2019 a ešte v tom roku aj kríž s Ježišom Kristom a Máriou Magdalénou. Novoosadené sochy na Kalvárii sú kópie z umelého kameňa, zreštaurované originály Ježiša Krista a Márie Magdalény boli dočasne odložené v predsieni kostola sv. Jána Krstiteľa.

RENOV
A. D.
1893 

 

Martin Čičo: Modra II, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 240-242

Kamerové systémy