Malacky - Kalvária (1717)

Históriu Kalvárie pri františkánskom kláštore v Malackách spracoval P. Hallon a tiež autori súpisu Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Používali pri práci rovnaký zdroj; kroniku františkánskeho kláštora. Nasledujúci článok je len kompilátom prác spomenutých autorov. S rozdielnou interpretáciou faktov som sa vysporiadal len tak, že ju uvádzam v zátvorkách. Použil som aj údaje z najnovšej doby, ktoré publikovali E. Kováčová a M. Macejka.

Kalváriu pri františkánskom kostole v podobe troch drevených krížov s korpusmi ukrižovaných v drevenej ohrádke vybudovali veriaci so zemepánom v roku 1717. V roku 1735 za nimi na fasáde kostola pribudla maľba jeruzalemskej Golgoty, ktorú v roku 1775 premaľovali. Na Kalváriu pridali sochy plačúcej Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu na podstavcoch (Hallon: 1739, súpis: 1755) a neskôr aj sochu sv. Magdalény. V roku 1755 sú spomínané plechové korpusy ukrižovaných, vtedy aj zamenili drevenú ohrádku za kamennú predstienku. Obe boli možno už vtedy vybudované so zámerom, aby vymedzili priestor pre navŕšenú zeminu predstavujúcu kalvársky vrch. Opravy a výmeny krížov boli aj v ďalšom období časté. P. Hallon síce uviedol, že v roku 1905 umiestnili na kríž kamennú sochu Krista, ale na fotografii z roku 1940 (Macejka) je stále len plechový korpus, rovnako ako na krížoch lotrov. V tej dobe už chýbajú na Kalvárii dvaja, ale celkovo možno štyria anjelici, ktorí boli na vyvýšených krajoch murovanej predstienky.

Neskoršie opravy previedol kaplán Štefan Muška, františkán. V 60-tych rokoch minulého storočia dal nahradiť maľovaný korpus Krista plastikou z liateho kameňa (súpis). Pôvodné sochy časom schátrali. Začiatkom 90-tych rokov boli sochy už zložené, kríže lotrov neexistovali, pod navŕšenou zeminou boli objavené staré pôvodné podstavce pod sochy. V roku 1996 zhotovil kópie sôch z umelého kameňa vrátane novej sochy Krista a podstavcov reštaurátor Ján Patka. Zrekonštruovanú Kalváriu v máji toho roka posvätil biskup Vladimír Filo.

Kalváriu obnovili s novými sochami na nových podstavcoch, bez navŕšenej zeminy, neobnovili sa ani kríže lotrov, ani maľba Golgoty na fasáde. Pôvodné torzá sôch sú umiestnené v lapidáriu v krypte pod kláštorným kostolom.

 

Pavol Hallon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách, Skalica 2001, str. 38;
Martin Čičo, Silvia Paulusová, Elena Sabadošová: Malacky, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 224, 225;
Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 85, 86;
Martin Macejka: Svätý vrch Kalvária, 3. 8. 2008, in: malackepohlady.sk

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy