Lošonec - Krížová cesta

V lese nad obcou je Krížová cesta v podobe obrázkov v drevených kazetách. Jednotlivé zastavenia sú umiestnené na stromoch pri kaplnke so sochou Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1946 a v neskoršej dobe pri nej zriadili Krížovú cestu v podobe zasklených drevených obrázkov. V roku 1991 boli už veľmi schátrané. Po tejto dobe boli už aspoň raz obnovené.

(VL): Čo nového v Lošonci, in: Smolenický posol 2/1991, str. 5

Lošonec - Feribov krížik (2009)
Lošonec - krížik pod Starým plášťom
Lošonec - kríž Erika Sitára
Lošonec - krížik pri turistickom odpočívadle
Lošonec - sv. Florián (1931)
Lošonec - sv. Vendelín (1901)
Lošonec - kríž pod Majdanskými chatami
Lošonec - liatinový kríž (1905)
Lošonec - misijný kríž (1997)
Lošonec - kríž pred kameňolomom
Lošonec - kríž na cintoríne
Lošonec - kríž (1891) do Smoleníc
Lošonec - kríž v obci
Lošonec - kríž nad družstvom
Kamerové systémy