Lošonec - Krížová cesta

V lese nad obcou je Krížová cesta v podobe obrázkov v drevených kazetách. Jednotlivé zastavenia sú umiestnené na stromoch pri kaplnke so sochou Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1946 a v neskoršej dobe pri nej zriadili Krížovú cestu v podobe zasklených drevených obrázkov. V roku 1991 boli už veľmi schátrané. Po tejto dobe boli už aspoň raz obnovené.

(VL): Čo nového v Lošonci, in: Smolenický posol 2/1991, str. 5

Kamerové systémy