Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži

Spoločenstvo mladých miestnych kresťanov vybudovalo pri svojom kríži nad Lamačom jednoduchú Krížovú cestu z malých skál v rokoch 2011 a 2012. Začiatkom roka 2014 ju čiastočne upravili, pretože pri kríži, pri ktorom bolo jej 12. zastavenie, bol v roku 2013 osadený impozantný dvojkríž. Na mape sme označili začiatok Krížovej cesty.

Kríž v Lamači, in: nubian.sk

Lamač - Božia muka pri cintoríne
Lamač - dvojkríž (2013)
Lamač - Pieta s krížom (1911)
Lamač - misijný kríž
Lamač - kríž (1890) v obci
Lamač - kríž (1868, 1901) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž (1826) v obci
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie
Kamerové systémy