Spoločenstvo mladých miestnych kresťanov vybudovalo pri svojom kríži nad Lamačom jednoduchú Krížovú cestu z malých skál v rokoch 2011 a 2012. Začiatkom roka 2014 ju čiastočne upravili, pretože pri kríži, pri ktorom bolo jej 12. zastavenie, bol v roku 2013 osadený impozantný dvojkríž. Na mape sme označili začiatok Krížovej cesty.

Kríž v Lamači, in: nubian.sk

Kamerové systémy