Kúty - Kalvária a Krížová cesta

V kostolnom areáli v obci je kamenná Kalvária pozostávajúca z kríža s Kristom a sôch Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu na samostatných podstavcoch. Tieto sochy sú oproti Kristovi nepomerne väčšie, tak je otázne, či koncepcia Kalvárie nevznikla neskôr než samotný kríž. Autorom Kalvárie, prinajmenšom len kríža, je František Zbořil z Uherského Hradišťa, ktorého signatúra sa nachádza na kríži. Podľa zakladateľskej tabuľky na podstavci kríž dala postaviť Eva Valachovič, rod. Slováček, v roku 1893.
Pri kalvárskych krížoch je vybudovaná Krížová cesta v podobe 14 štíhlych kaplniek, v ktorých sú drobné ľudové reliéfy z plastickej hmoty. Nie je známy čas postavenia Krížovej cesty. V rokoch 2013-2014 sa vykonala generálna oprava jej kaplniek.

 

Z lásky k umučenému

Spasiteľovi

dala postaviť

EVA

VALACHOVIČ

rod. Slováček.

1893.

 

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy