Kuklov - Kalvária a Krížová cesta

Z rukopisnej práce Jána Pöstényiho: Z dejín obce Kuklov (1961) je známe, že Kalváriu pred kostolom postavila v roku 1886 rodina Súček. Ako Kalvária vyzerala, nevieme. Tvorcovia súpisného diela o Kalváriách predpokladajú, že (niektoré) sochy z nej sú dnes osadené po stranách dreveného kríža pred kostolom. Identifikovali ich ako Pannu Máriu (modliacu sa) a Máriu Magdalénu (s rukou na srdci). Nedá sa však vylúčiť, že Mária Magdaléna je v skutočnosti sv. Ján Evanjelista. Sv. Ján v kalvárskej ikonografii stojí po ľavici Krista a zobrazuje sa ako dlhovlasý mladý muž bez brady a nemá špecifické atribúty. Mária Magdaléna by mohla byť zobrazená s atribútmi nádobou na olej alebo lebkou.
Drevený kríž s liatinovým korpusom Krista má na zadnej strane vročenie 1939 z vystrihnutého plechu. Je možné, že v spomenutom roku boli kríž a sochy (po obnove?) zostavené do spoločného celku.
Ku Kalvárii smerujúca Krížová cesta v podobe štíhlych kaplniek je podľa súpisu Kalvárií datovaná len orientačne do 2. tretiny 20. storočia. V nikách kaplniek sú plytké reliéfne zobrazenia Kristovej Krížovej cesty.

 

Michaela Kalinová, Silvia Paulusová: Kuklov, In: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002. str. 220.

Kamerové systémy