Jablonica - Kalvária a Krížová cesta na cintoríne

Presné informácie o Kalvárii a Krížovej ceste na cintoríne v Jablonici sme zatiaľ nezískali. Podľa monografie obce mohla byť Krížová cesta postavená za účinkovania Júliusa Gábriša, ktorý bol jablonickým farárom v rokoch 1951-1962. Samotný vŕšok s kalvárskymi krížmi a Božím hrobom je podľa tohto zdroja pravdepodobne starší. Podľa jednoduchého kronikárskeho záznamu Jozefa Dobiáša z roka 1976 bola Kalvária na cintoríne vybudovaná niekedy v rokoch 1954-1960. 
Zastavenia Krížovej cesty na ceste ku kalvárskym krížom tvorí 14 rovnakých náhrobných pomníkov v dvoch radoch. Ich donormi tak (pravdepodobne v plnom rozsahu) boli jednotlivé rodiny, ktoré si hrobové miesta zaobstarali. Podľa údajov z náhrobných tabuliek si myslíme, že Krížová cesta vznikla na prelome 60-tych a 70-tych rokov minulého storočia.

Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 41;
Kronika obce Jablonica, 1964, str. 433, in: jablonica.sk (Kronika obce 1945-1978)

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)
Jablonica - Pieta (1924)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri
Jablonica - kríže pri kostole
Jablonica - kríž (1865) na kraji obce
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1934) za obcou
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa
Kamerové systémy