Bližšie informácie o Kalvárii a Krížovej ceste na cintoríne v Jablonici sme zatiaľ nezískali. Podľa monografie obce mohla byť Krížová cesta postavená za účinkovania Júliusa Gábriša, ktorý bol jablonickým farárom v rokoch 1951-1962. Samotný vŕšok s kalvárskymi krížmi a Božím hrobom je podľa tohto zdroja pravdepodobne starší.
Zastavenia Krížovej cesty na ceste ku kalvárskym krížom tvorí 14 rovnakých náhrobných pomníkov. Ich donormi tak (pravdepodobne v plnom rozsahu) boli jednotlivé rodiny, ktoré si hrobové miesta zaobstarali. Podľa údajov z náhrobných tabuliek si myslíme, že Krížová cesta vznikla na prelome 60-tych a 70-tych rokov minulého storočia.

Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 41

Kamerové systémy