Jablonica - Kalvária a Krížová cesta na cintoríne

Presné informácie o Kalvárii a Krížovej ceste na cintoríne v Jablonici sme zatiaľ nezískali. Podľa monografie obce mohla byť Krížová cesta postavená za účinkovania Júliusa Gábriša, ktorý bol jablonickým farárom v rokoch 1951-1962. Samotný vŕšok s kalvárskymi krížmi a Božím hrobom je podľa tohto zdroja pravdepodobne starší. Podľa jednoduchého kronikárskeho záznamu Jozefa Dobiáša z roka 1976 bola Kalvária na cintoríne vybudovaná niekedy v rokoch 1954-1960. 
Zastavenia Krížovej cesty na ceste ku kalvárskym krížom tvorí 14 rovnakých náhrobných pomníkov v dvoch radoch. Ich donormi tak (pravdepodobne v plnom rozsahu) boli jednotlivé rodiny, ktoré si hrobové miesta zaobstarali. Podľa údajov z náhrobných tabuliek si myslíme, že Krížová cesta vznikla na prelome 60-tych a 70-tych rokov minulého storočia.

Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 41;
Kronika obce Jablonica, 1964, str. 433, in: jablonica.sk (Kronika obce 1945-1978)

Kamerové systémy