Holíč - kamenná Kalvária (1897)

Kamennú Kalváriu pred kostolom kapucínov v Holíči dal postaviť Ján Šuchta v roku 1897. Vyrobená bola v hodonínskej kamenárskej firme Františka Štáblu.

 

O vy všetci, ktorí idete cestou,

pozorujte a viďte,

zdáliž je bolesť

jako bolesť moja!

                   Žalosp. Jerem. 1.12.

 

Ku cti a sláve Božej

od

JÁNA ŠUCHTA

v Holiči dňa 12. aprila 1897.

V kríži naše spasenie!

Kamerové systémy