Holíč - kamenná Kalvária (1897)

Kamennú Kalváriu pred kostolom kapucínov v Holíči dal postaviť Ján Šuchta v roku 1897. Vyrobená bola v hodonínskej kamenárskej firme Františka Štáblu.

 

O vy všetci, ktorí idete cestou,

pozorujte a viďte,

zdáliž je bolesť

jako bolesť moja!

                   Žalosp. Jerem. 1.12.

 

Ku cti a sláve Božej

od

JÁNA ŠUCHTA

v Holiči dňa 12. aprila 1897.

V kríži naše spasenie!

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy