Podľa veduty Holíča od rytca Leopolda Schmalhofera sa na vŕšku nad mestom týčila Kalvária v podobe troch krížov už v roku 1801. O tom v akom stave existovala v ďalšom období sme v dostupnej literatúre nenašli žiadne zmienky. V roku 1995 bola obnovená v zostave troch drevených krížov. Na menších krížoch lotrov sú plechové korpusy ukrižovaných, na hlavnom je rovnaká plastika Krista, ako na kríži pri kostole Božského srdca. Po obnove Kalváriu posvätil holíčsky farár kapucín David Bartimej Tencer. Samotný kalvársky vrch pripomína na pohľad umelý kopec, možno mohylu, ale archeologická sonda, vyhĺbená na jej svahu v 70-tych rokoch minulého storočia, to nepotvrdila.

 

Ecce Crucem

Domini,

Fugite partes

adversae,

Vicit Leo de

Tribu Iuda,

Radix David

Alleluia!

 

OBNOVENÉ

1995

SPOLOK

Sv. RUŽĚNCA

Kamerové systémy