Holíč - Kalvária

Podľa veduty Holíča od rytca Leopolda Schmalhofera sa na vŕšku nad mestom týčila Kalvária v podobe troch krížov už v roku 1801. O tom v akom stave existovala v ďalšom období sme v dostupnej literatúre nenašli žiadne zmienky. V roku 1995 bola obnovená v zostave troch drevených krížov. Na menších krížoch lotrov sú plechové korpusy ukrižovaných, na hlavnom je rovnaká plastika Krista, ako na kríži pri kostole Božského srdca. Po obnove Kalváriu posvätil holíčsky farár kapucín David Bartimej Tencer. Samotný kalvársky vrch pripomína na pohľad umelý kopec, možno mohylu, ale archeologická sonda, vyhĺbená na jej svahu v 70-tych rokoch minulého storočia, to nepotvrdila.

 

Ecce Crucem

Domini,

Fugite partes

adversae,

Vicit Leo de

Tribu Iuda,

Radix David

Alleluia!

 

OBNOVENÉ

1995

SPOLOK

Sv. RUŽĚNCA

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom

Kamerové systémy