Gbely - Kalvária a Krížová cesta

Predchodcom dnešnej Kalvárie v Gbeloch bola trojica drevených krížov s plechovým korpusom Krista, ktoré stáli pri Panskej sýpke na umelom návrší asi už v roku 1761. Neďaleko nich stála socha bičovaného Krista pri stĺpe. Vizitácia z roku 1761 o nej uvádza, že bola v starostlivosti rodiny Kőrmendy, ktorá stála pri založení Kalvárie. Socha sa spomína v kronike ako murovaný stĺp bez fundácie. Vizitácia z roku 1788 spomína, že nebohý Štefan Kőrmendy dal pred Kalváriou postaviť malú kaplnku, do ktorej útrob bola socha vložená. Kaplnku v roku 1842 obnovili, v roku 1851 prestavali na väčšiu a v roku 1859 opäť opravili. Nad jej vchodom bol latinský nápis, v chronograme ktorého bol zašifrovaný letopočet 1852. Od doby prestavby kaplnky sa v nej konali príležitostné sväté omše.
Asi v roku 1800, alebo krátko neskôr, drevenú Kalváriu nahradili pieskovcovým 6-figurálnym súborom s troma krížmi. Financované to mohlo byť (nevieme či v plnej miere) z prostriedkov zámožného sedliaka Jána Osvalda, ktorý na údržbu drevených kalvárskych krížov zložil základinu 1000 zlatých (devalváciou znehodnotených na 200). Na podstavcoch sa zachovali zvyšky nápisov. Pod sv. Jánom je datujúci (a asi nie celkom úplný) nápis ANNO MDCCC. Gbelský kalvársky súbor je podobný šaštínskemu z roku 1798, mohli byť vyrobené v rovnakej kamenárskej dielni.
Súčasťou Kalvárie boli aj samostatné súsošia Rozlúčky Krista s Matkou a Krista na Olivovej hore, vznikli pred rokom 1856. V stave Kalvárie ich v tom roku zaznamenal Karol Lányi pri nástupe do úradu gbelského farára.
V roku 1835 dal gbelský farár Vincent Kraupa pred Kalváriou vybudovať Krížovú cestu zo 14 zastaveniami. Boli v podobe murovaných štíhlych kaplniek v tvare Božích múk. V ich nikách boli osadené obrazy z plechu. Zastavenia v dvoch radoch vymedzovali cestu od kaplnky ku Kalvárii. Pri výstavbe Krížovej cesty bola okolo celej Kalvárie postavená ohrada, ale už v roku 1856 boli stĺpy ohrady zvalené a nasledujúci rok museli byť opravené.

PASSIONI SALVATORIS IESV
AT QVE DOLOROSAE VIRGINIS GLORIAE
POST BIS QVINOVE ANNOS
RESTAVRATA ET AMPLIOR EACTA PVI


V roku 1864 bola Kalvária aj s Krížovou cestou obnovené, pretože sa očakával pri tristoročnom výročí uctievania šaštínskej Panny Márie veľký počet pútnikov prechádzajúcich obcou. Všetky kaplnky Krížovej cesty boli po roku 1970 zbytočne zbúrané pri výstavbe domu smútku.
V novom tisícročí oživil myšlienku vybudovania novej Krížovej cesty Miroslav Čársky. Jeho pôvodná predstava o replike jednej kaplnky sa do konečného riešenia pretavila cez niekoľko ideových zámerov, ktoré rozpracovala architektka Magdaléna Mizeráková. Zastavenia Krížovej cesty v Gbeloch postavili v jednoradovom slede okruhliakmi dekorovaných betónových stél. Na ne osadili mramorové tabule so strojovo vyrytými obrazmi Krížovej cesty. Predlohou k nim poslúžili obrazy interiérovej Krížovej cesty z gbelského kostola. Novú Krížovú cestu požehnal 14. októbra 2017 biskup Jozef Haľko.
Martin Horinka v roku 2020 zreštauroval súbor Ukrižovania na Kalvárii a v roku 2022 obe súsošia Rozlúčky Krista s matkou a Krista na Olivovej hore.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 45-47;
Martin Čičo: Šaštín-Stráže, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 341;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101;
Miroslav Čársky: Kalvária, in: Gbelan 9/2017, str. 8, 9

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy