Gajary - Kalvária

V Gajaroch pri stene kostola bola vybudovaná v roku 1906 Kalvária v podobe troch drevených krížov pod oplechovaným dreveným prístreškom. Celá stavba je umiestnená na obmurovanom pódiu, na ktorom je veľká mohyla voľne zložených skál. Spredu pódia je biblický citát. Pozadie za krížmi je vymaľované do podoby palestínskej krajiny.

Nasledujúce údaje k histórii Kalvárie uvádzam podľa P. Hallona. Kalváriu podľa vlastného plánu postavil v roku 1906 Alojz Veselý z Malaciek, ktorý skôr už vybudoval kaplnky v areáli kostola. Na kríže použil železné plastiky ukrižovaných, kým sochy Panny Márie, sv. Jána Evanjelistu a sv. Márie Magdalény mu vyrobili na požiadavku v Tirolsku z tamojšieho vápenca. Zakladateľom Kalvárie bola vdova Mária Žalcová, rod. Ferenčáková, ktorá za ňu zaplatila 7000 korún a založila aj fundáciu na jej údržbu v hodnote 200 korún. Kalváriu posvätil malacký dekan Jozef Kováč.

 

Ó vy, všetci, ktorí idete po ceste,

obrátte sa a viďte, či je bolasť,

jako bolasť moja?

1906

 

Pavol Hallon: Gajary, Gajary, bez dátumu vydania (asi 1996), str. 89, 90

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy