Dubová - Kalvária a Krížová cesta

Kalváriu v podobe troch drevených krížov nad obcou vybudovali farníci v roku 1967 na vyvýšenine, ktorú miestni obyvatelia volajú Vítkov vŕšok. Na ústredný kríž osadili sochu Krista, ktorú niekedy Ján Zachar našiel vyhodenú v šrote a mal ju odloženú na povale. Kríže opravili v roku 1990 alebo 1991 pri obnove lurdskej jaskyne v susedstve. V auguste 1998 ich nahradili novými, ich ďalšia drobná obnova sa mala vykonať v roku 2010. Zacharova železná socha Krista bola tiež niekedy nahradená novou z umelého materiálu. Na nej sa ale časom objavili rušivé defekty a v roku 2019 ju vymenili, novú posvätil kňaz Rastislav Zelenay.
V roku 1999 sa Ján Polčic zúčastnil pobožnosti Krížovej cesty na Kalvárii a rozhodol sa k nej vybudovať trvalé zastavenia Krížovej cesty. Nasledujúci rok spolu so zaťom Ladislavom Valčekom zhotovili zastavenia v podobe železných krížov s výjavmi Krížovej cesty v zalaminovaných obrázkoch. S veľkou pomocou obyvateľov obce sa v roku 2002 Krížová cesta prebudovala. Z daru rodiny Jána Pretzelmayera sa zhotovili nové zastavenia v podobe drevených krížov. Novú Krížovú cestu posvätil kňaz Mário Orbán. Obrázky na nej boli od tej doby aspoň raz obnovené.
Kalvária v Dubovej bola v dlhodobej starostlivosti Ota Štefaničku zo Šenkvíc až do jeho smrti v roku 2017.

Ľudovít Ružička: Brožúra o histórii obce, 1993 (in: dubova.sk, v doc formáte, str. 38);
František Zajíček: Tajomný Vítkov vŕšok, in: Dubovské noviny 4/2005, str. 8, 9;
Mária Polčicová: Vítkov vŕšok, in: Dubovské noviny 4/2021, str. 2

Kamerové systémy