Okolo kaplnky Najsvätejšej Trojice bolo v roku 1925 vybudovaných štrnásť zastavení Krížovej cesty v podobe murovaných kaplniek. Reliéfy výjavov Krížovej cesty do kaplniek boli objednané u mníchovskej firmy Mayerische Kirchliche Kunstanstalt. V roku 2008 sa vykonala obnova kaplniek.

 

MČ KK SP: Dolné Orešany, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 150, 151

Kamerové systémy