Dolné Orešany - Krížová cesta

Okolo kaplnky Najsvätejšej Trojice bolo v roku 1925 vybudovaných štrnásť zastavení Krížovej cesty v podobe murovaných kaplniek. Reliéfy výjavov Krížovej cesty do kaplniek boli objednané u mníchovskej firmy Mayerische Kirchliche Kunstanstalt. V roku 2008 sa vykonala obnova kaplniek.

 

MČ KK SP: Dolné Orešany, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 150, 151

Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)
Dolné Orešany - kaplnka sv. Floriána (1826)
Dolné Orešany - sv. Urban (2013) v obci
Dolné Orešany - sv. Urban (2002) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Urban (1801) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)
Dolné Orešany - Žákov kríž
Dolné Orešany - misijný kríž
Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne
Dolné Orešany - kríž do Košolnej
Dolné Orešany - kríž (1946) nad obcou
Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou
Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian

Kamerové systémy