Na vŕšku pred kostolíkom sv. Šebastiána je Kalvária v podobe troch kamenných krížov. Dal ich postaviť v roku 1758 farár Jozef Plechlo. Údržba kalvárskych krížov sa hradila z pokladnice kaplnky sv. Leonarda, neskôr z pokladnice kostola sv. Kataríny.
Krížová cesta v Doľanoch zo 14 murovaných kaplniek bola pristavaná v roku 1894 ku kamenným krížom Kalvárie. Je dielom architekta Szilárda Várdaia, ktorý bol aj jej donorom. Súčasti štácií podľa jeho projektu zhotovili v Budapešti a železnicou ich previezli do Trnavy a odtiaľ na vozoch gazdov. Szilárd Várdai sa narodil v Doľanoch ako syn majiteľa papierne Werdenstettera. Ako profesor výtvarnej výchovy zostal žiť v Budapešti a v roku 1887 si pomaďarčil meno (Szilárd Várday, Várdai). Život prišiel dožiť do svojho rodiska a na dolianskom cintoríne je aj pochovaný. Rodnej obci venoval Krížovú cestu, ktorej stavbu na mieste aj priamo viedol. Po jej dokončení mu 13. októbra 1894 na slávnostnom zasadaní oficiálne ďakovalo členovia obecnej rady. V rokoch 1990-91 obrazy Krížovej cesty premaľoval trnavský maliar Solár.

Barbora Pikulíková: Po stopách Konštantína Vardaja, in: Doľanské noviny 2/2013;
Ján Dubovský: Pamiatky a osobnosti, in: Doľany, Doľany 2002, str. 196;
Juraj Turcsány: Obdobie rokov 1848-1918, in: Doľany, Doľany 2002, str. 84;
Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 120

Kamerové systémy