Od roku 1994 doteraz sa pri Dechticiach opakujú zjavenia Panny Márie Kráľovnej pomoci úzkej skupine mladých ľudí. Panna Mária si vybrala prostredníctvom nich dve miesta pri Dechticiach na šírenie posolstiev. Na vŕšku Svätodušnica a v lese Boričky pri kríži z roku 1950. Tu sa Panna Mária zjavila v prvýkrát 15. augusta 1995.
Na ceste od vinohradu ku krížu bola v Boričkách pred rokom 1999 osadená obrázková Krížová cesta, ktorej posledné zastavenie je na mieste spomenutého zjavenia. Na jar roka 2018 boli obrázky zastavení nahradené novšími. Pôvodnejšie si môžete pozrieť na blogu Miroslava Lisinoviča.

Kamerové systémy