Dechtice - Krížová cesta v Boričkách

Od roku 1994 doteraz sa pri Dechticiach opakujú zjavenia Panny Márie Kráľovnej pomoci úzkej skupine mladých ľudí. Panna Mária si vybrala prostredníctvom nich dve miesta pri Dechticiach na šírenie posolstiev. Na vŕšku Svätodušnica a v lese Boričky pri kríži z roku 1950. Tu sa Panna Mária zjavila v prvýkrát 15. augusta 1995.
Na ceste od vinohradu ku krížu bola v Boričkách pred rokom 1999 osadená obrázková Krížová cesta, ktorej posledné zastavenie je na mieste spomenutého zjavenia. Na jar roka 2018 boli obrázky zastavení nahradené novšími. Pôvodnejšie si môžete pozrieť na blogu Miroslava Lisinoviča.

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách

Kamerové systémy