Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole

Krížová cesta okolo kostola sv. Jána Krstiteľa bola postavená z iniciatívy starostu obce Jána Horvátha. Jednotlivé zastavenia vyrobilo a darovalo farnosti miestne Kamenárstvo Pripko. Vybetónovanie základov a osadenie zastavení vykonali farníci. Kolekcia reliéfov Krížovej cesty sa zakúpila zo sponzorských príspevkov. Krížovú cestu v Chtelnici tvorí obvyklých 14 zastavení a ďalšie jedno zastavenie so zakladateľskou tabuľou. Podľa nej bola Krížová cesta postavená 19. augusta a posvätená 1. októbra 2022.

 

Kamerové systémy