Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole

Krížová cesta okolo kostola sv. Jána Krstiteľa bola postavená z iniciatívy starostu obce Jána Horvátha. Jednotlivé zastavenia vyrobilo a darovalo farnosti miestne Kamenárstvo Pripko. Vybetónovanie základov a osadenie zastavení vykonali farníci. Kolekcia reliéfov Krížovej cesty sa zakúpila zo sponzorských príspevkov. Krížovú cestu v Chtelnici tvorí obvyklých 14 zastavení a ďalšie jedno zastavenie so zakladateľskou tabuľou. Podľa nej bola Krížová cesta postavená 19. augusta a posvätená 1. októbra 2022.

 

Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy