Podľa chronogramu latinského nápisu bola kamenná Kalvária postavená v roku 1800. Pod sochami Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu sú nápisy v dobovej slovenčine, ktoré navrhol farár Tomáš Chovanček. Okolo súsošia stála niekedy kovaná ohrada.

MARIA
ZACHOWALA
WSSECKE SLOWA
TITO W SRDCI
SWEM:
TWV WLASTNV DVS
SV PRORÁŽI MEČ:
LVK.II. 
IESV
PRO POPVLI
VITA EXPIRAN
TIS HONORI QVI
DICAT IN EAVSTA
MORTE VACARE
PETIT. 
TAK BVH
MILOWAL
SWET.
ŽE I SINA
SWEHO
GEDNOROZENEHO
DAL. IOANN.III. 

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 186

Kamerové systémy