Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)

Podľa chronogramu latinského nápisu bola kamenná Kalvária postavená v roku 1800. Pod sochami Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu sú nápisy v dobovej slovenčine, ktoré navrhol farár Tomáš Chovanček. Okolo súsošia stála niekedy kovaná ohrada.

MARIA
ZACHOWALA
WSSECKE SLOWA
TITO W SRDCI
SWEM:
TWV WLASTNV DVS
SV PRORÁŽI MEČ:
LVK.II. 
IESV
PRO POPVLI
VITA EXPIRAN
TIS HONORI QVI
DICAT IN EAVSTA
MORTE VACARE
PETIT. 
TAK BVH
MILOWAL
SWET.
ŽE I SINA
SWEHO
GEDNOROZENEHO
DAL. IOANN.III. 

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 186

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy