Pri hrade Červený Kameň je Kalvária v podobe piatich zastavení Kalvárskej cesty vedúcej k súsošiu Ukrižovania. Kalvária sa spomína vo fundačnej listine kaplnky z roku 1751. Predpokladá sa, že v tej dobe stála len skupina Ukrižovania na skalnej vyvýšenine. Začiatkom 70-tych rokov minulého storočia ju zreštauroval Ladislav Chamuti.

Kalváriu podľa vizitácie z roku 1781 dalo postaviť hradné panstvo a spomínajú sa v nej zastavenia vedúce od hradu ku Kalvárii, ktoré ešte nie sú úplne hotové. Sochy piatich zastavení na samostatných podstavcoch predstavovali Kristovu rozlúčku s matkou, Krista na Olivovej hore (so sprievodným anjelom na samostatnom podstavci), Bičovanie Krista, Korunovanie Krista tŕním a Nesenie kríža. V 60-tych rokoch minulého storočia boli značne poškodené vandalmi, okrem 1. a 5. zastavenia. V 1. polovici 70-tych rokov ich potom zreštaurovala Dana Salamonová v jestvujúcom torzálnom stave. Z obáv pred ďalším poškodzovaním boli odložené v kaplnke a neskôr ich vystavili v lapidáriu hradu.
V roku 1991 podľa poškodených originálov zhotovili torzálne kópie z umelého kameňa. Pre veľké poškodenie sochy bičovaného Krista jeho kópiu ani nezhotovili. Kópie celistvého 1. a 5. zastavenia boli osadené na pôvodné miesta podstavcov. Na ďalšie tri voľné podstavce (jeden bol medzičasom odstránený) osadili torzá Korunovania, Krista na Olivovej hore a anjela na Olivovej hore.

Pred pripravovanou obnovou Kalvárie v roku 2016 sa podarilo objaviť fotodokumentáciu z roku 1954. Podľa fotografií sa zhotovili nové celistvé rekonštrukčné kópie 2., 3. a 4. zastavenia a v auguste 2017 sa osadili na Kalvárskej ceste v správnom poradí. Pre sochu Krista na Olivovej hore bolo nutné zhotoviť repliku odstráneného podstavca.

Asi v roku 1991 nahradili kópiami aj sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu v skupine Ukrižovania. Ich originály boli po roku 2010 vystavené v exteriérových hradných priestoroch, podobne ako skorej osadené súsošie z Kristovej rozlúčky. V hradnom interiéri sú vystavené aj zvyšné torzá originálov a ich kópií.

Milan Čičo: Červený Kameň, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 133-138;
Jozef Tihányi: Obnova Krížovej cesty na Červenom Kameni, in: Častkovský informačník 3/2017, str. 7-9

Kamerové systémy