V roku 1940 dal divadelný spolok Ferka Urbánka z Cajle postaviť Kalváriu nad obcou na pozemku, ktorý darovala mlynárka Mária Kubrická. Kalvária pozostávala z troch drevených krížov a kaplnky s plechovou strechou. Kaplnku postavil murár Jozef Ondrovič s učňom Ľudovítom Belkom. Sochu Krista do kaplnky venovali Ján a Emília Miškovskí. V kaplnke bol vybudovaný Boží hrob a asi od počiatku aj obraz Sedembolestnej Panny Márie. Po postavení Kalváriu posvätil pezinský farár Vendelín Krištúfek.
Počas prechodu frontu bol zostrelený stredný kalvársky kríž. Nový namiesto neho zhotovil Ľudovít Schaubmar a posvätil ho páter Angelus (občianskym menom Karol Szenáši). Novšie kríže, ktoré zhotovil rezbár Peter Fraňo, vydržali až do 2. dekády 21. storočia. Fraňo v roku 2000 do kaplnky Kalvárie vyrezal aj dva svietniky z drevených trámov kostola Povýšenia sv. Kríža. Urbárska lesná spoločnosť v Cajle darovala v roku 2001 do kaplnky novú sochu Ježiša Krista, ktorej autorom bol Miroslav Beniak z Trnavy.
Kalváriu sprevádza 14 zastavení obrázkovej Krížovej cesty, umiestnených na stromoch. Prvú Krížovú cestu zhotovili krátko pred rokom 2001. Pred rokom 2018 boli obnovené obrázky Krížovej cesty v tvare pôvodných a taktiež boli obnovené kríže na Kalvárii, ústredný s novou plastikou Ježiša Krista.

 

Peter Sandtner: Pezinské kalvárie, in: Pezinčan 4/2001;
Peter Sandtner: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Cajla, Pezinok 2006, str. 5

Kamerové systémy