Dubová - Kalvária a Krížová cesta

Kalváriu v podobe troch drevených krížov nad obcou vybudovali farníci v roku 1967 na vyvýšenine, ktorú miestni obyvatelia volajú Vítkov vŕšok. Kríže opravili v roku 1990 alebo 1991, kedy sa obnovovala aj blízka lurdská jaskyňa. V roku 2010 kalvárske kríže opäť obnovovali. V roku 2019 sa pôvodnejšia už poškodená socha Krista nahradila novou.
V roku 1999 sa Ján Polčic zúčastnil pobožnosti Krížovej cesty na Kalvárii a rozhodol sa k nej vybudovať trvalé zastavenia Krížovej cesty. Nasledujúci rok spolu so zaťom Ladislavom zhotovili zastavenia v podobe železných krížov s výjavmi Krížovej cesty na zalaminovaných obrázkoch. S veľkou pomocou obyvateľov obce sa v roku 2001 Krížová cesta prebudovala. Z daru rodiny Jána Pretzelmayera sa zhotovili nové zastavenia v podobe drevených krížov. V neskorších rokoch boli na kríže opakovane osadené grafické obrázky výjavov Kristovho umučenia.

Ľudovít Ružička: Brožúra o histórii obce, 1993 (in: dubova.sk, v doc formáte, str. 38);
František Zajíček: Tajomný Vítkov vŕšok, in: Dubovské noviny 4/2005, str. 8, 9

Kamerové systémy