Dobrá Voda - Krížová cesta

V gaštanovej aleji pri kaplnke nad Mariášom je obrázková Krížová cesta. Na stromoch ju osadili pred rokom 2014.