Chropov - Krížová cesta

Krížová cesta za kostolom bola vybudovaná niekedy medzi rokmi 2012-2014. Jednotlivé zastavenia sú v podobe jednoduchých subtílnejších železných krížov.