zohor je povinné

 • Zohor - sv. Vendelín (1841)

  historické fakty, aby verifikovali už publikované údaje o soche svätca. Farár Miroslav Komorný našiel v účtovnej knihe zohorskej fary z roku 1935 nateraz jediný známy prameň, ktorý datuje vznik sochy a to do roku 1841. V roku 2001 A. Havlíková...

 • Zohor - sv. Jozef (1883)

  pripája aj údaj zo zoznamu krížov a sôch z konca 19. storočia, podľa ktorého by bola postavená v roku 1881. Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej. Zohor 2001, str. 75, 78; Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193...

 • Zohor - sv. Florián (1737)

  bola socha zreštaurovaná. Po obnove ju s malou zmenou orientácie osadili na predošlé miesto a 1. mája 2022 ju požehnal zohorský farár Miroslav Komorný. Iniciátorom a koordinátorom obnovy sochy bol Roman Šimoník, predseda občianskeho združenia Zohor...

 • Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)

  neboli dobre čitateľné. V roku 2021 bol stĺp zreštaurovaný. Materiál z obnovy pamiatky publikujeme so zvolením predsedu OZ Zohor včera a dnes Romana Šimoníka. Postavil PAVEL GRELIK s jeho manželku.... v roku 1871 Stĺp Svätej Trojice Spracoval a...

 • Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)

  Spracoval Roman Šimoník, predseda OZ Zohor včera a dnes, podklady poskytli: Miroslav Komorný, Jozef Pavlásek, Terézia Pavlásková, Roman Šimoník Kaplnka sv. Rozálie (ochrankyne pred nákazlivými chorobami) bola postavená na cholerovom cintoríne v roku...

 • Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)

  NAJSV. TROJICE BOŽEJ A PREBL.PANNY MARIE VENUVAL FABIAN ONDRIAŠ A MANŽELKA MARGITA 1884 Ing. Mgr. Roman Šimoník, predseda OZ Zohor včera a dnes, bol iniciátorom a koordinátorom obnovy stĺpu Korunovania Panny Márie v Zohore. Roman Šimoník: Každá pamiatka...

 • Zohor - sv. Anton Paduánsky

  nápisov. Spomína ju kanonická vizitácia z roku 1782 ako sochu pri ceste do Stupavy. Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193

 • Zohor - neidentifikované kríže

  Miesto jamy bolo neďaleko zaniknutej tehelne v blízkosti železničnej trate (pri Baraňom vŕšku). O. Drahošová spomína, že v Zohore bolo koncom 19. storočia sedem (osem?) krížov. Z nich nižšie uvedené nemajú známe umiestnenie. Kríž nazývaný Grelik v roku...

 • Zohor - Božské srdce (1922)

  a jej manžel Šebastian. DAROVALI KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ MANŽELIA JAKUB A KATERINA VALOVIČ ROKU PÁNA 1922. Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej, Zohor 2001, str. 54

 • Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou

  z nábožného úmisla …..............Mackovič Jozef a manželka .…...........ta rod. Zalesnak v roku Pána 1911. Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej, Zohor 2001, str. 77

 • Zohor - kríž (1742) pred kostolom

  Pred zohorským kostolom stojí kríž s pilierom. V hornej časti piliera z čelného pohľadu je dekoratívna výzdoba v podobe reťazca troch ľalií nad sebou. Na krížovej nadstavbe je zachovalá socha Krista. Kríž má svoju blízku analógiu pred kostolom v Lábe....

 • Zohor - kríž (1912) za obcou

  stave, pred rozpadnutím ho zachránila renovácia v roku 2019. Iniciátorom opravy kríža bol predseda občianskeho združenia Zohor včera a dnes Roman Šimoník, ktorému sa podarilo zabezpečiť viacerých sponzorov z blízkeho okolia a ktorý riadil priebeh celej...

 • Zohor - kríž (1823) za obcou

  Za obcou na križovatke ciest Zohor – Devínska Nová Ves a Stupava – Vysoká pri Morave sa nachádza kamenný kríž so solárnou ružicou. Ružica samotné lúčovité rebrovanie nemá, ale ostatné charakteristiky ho do skupiny krížov so solárnym znakom zaraďujú....

 • Zohor včera a dnes - 7 rokov činnosti

  V roku 2022 vstúpil projekt Zohor včera a dnes, ktorého tvorcom je Roman Šimoník, do siedmeho roku existencie. Od počiatku bola náplňou činnosti projektu obnova pamiatok v obci a organizácia podujatí propagujúcich kultúrno-historický odkaz predkov....

 • Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)

  Súsošie Lúčenia Ježiša s matkou pred kostolom vzniklo ako pendant, skoršie postaveného súsošia Svätej rodiny. Je osadené v rovnakom prístrešku. Podľa zakladateľskej tabuľky dali súsošie postaviť v roku 1912 Ján Valovič s manželkou Máriou, rod....

 • Zohor - Svätá rodina (1907)

  Súsošie Svätej rodiny pred kostolom dali postaviť v roku 1907 Jozef Haramia s manželkou Katarínou, rod. Sloboda. Na tabuľke zakladateľov je dátum jeho posvätenia 21. apríl 1907. Súsošie je osadené v prístrešku, vyriešenom na spôsob pseudogotického...

 • Zohor - sv. Margita (1874)

  Stĺp so sochou sv. Margity dali podľa zakladateľskej tabuľky postaviť v roku 1874 Ján Stross s manželkou Justínou. K cti Božej dal wistavat JAN STROSS a Manželka JUSTINA 1874.

 • Zohor - Pieta (1816)

  Súsošie Piety má na podstavci vzadu vytesaný zakladateľský nápis v latinčine, podľa ktorého bolo postavené v roku 1816 Rosinou, vdovou po Jozefovi Antalovi. Kartuša v tvare oválu na čelnej strane podstavca je prázdna. ROSINA VID. IOS. ANTAL. CURAVIT...

 • Zohor - sv. Florián (1902)

  Novšia socha sv. Floriána má na podstavci tabuľku zakladateľov, podľa ktorej ju dali postaviť v roku 1902 Tomáš a Magdaléna Štefanovičovi. Z charakteru nápisu by sme sa mohli domnievať, že to bolo na základe ich poslednej vôle. Socha stávala pred...

 • Židovský cintorín, Zohor

  Židovský cintorín v Zohore dnes už nič nepripomína. Zaniknúť mohol asi ešte v čase kolektivizácie počas socializmu. Jeho parcela uprostred lánu poľa je ešte aj dnes vlastníctvom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Cintorín bol menší...

 • Zohor - kaplnka sv. Izidora

  V literatúre sa o dobe vzniku kaplnky sv. Izidora v Zohore objavili rozdielne údaje, ale podľa upresnenia Jozefa Pavláska, ktorý sa venuje histórii obce, bola kaplnka postavená a vysvätená v roku 1947. Pôvodná jednoduchá okrovo-červená výmaľba jej...

 • Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)

  kaplnky je dekoratívneho a ornamentálneho charakteru, nad vchodom je jediná nástenná figurálna maľba sv. Michala Archanjela. Zohoranom venoval sochu tuto ANTON a ANNA KARNY z THEBNA Postavit ju, a kaplnku ku cti sv Jána vystavit nechali Mikulaš Ondrejka...

 • Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára

  asi aj s rovnakou sochou Krista, nie je však datovaný. Ďalší podobný je až v Borskom Svätom Jure, podľa ktorého by sme mohli zohorský kríž datovať k roku 1870. Zohorský kríž je však oproti spomenutým výtvarne zdarilejší, hlavne zapracovaním reliéfov...

 • Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou

  Za obcou pri ceste do Lábu pred železničným priecestím je kamenný kríž s goticky lomenou nikou v plochom čele podstavca. Kríže tohto typu sú rozšírené medzi Bratislavou a Stupavou. V podstavci bola pravdepodobne vložená kamenná tabuľka, ktorá sa...

 • Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou

  JURAJ 17 r. GOLDSCHMIDT PETER 22 r. SLOBODA ROMAN 19 r. 24. 8. 1999 Kronika rok 1996 až 2000; Rok 1999 - Nehody, in: obeczohor.sk

 • Zohor - kríž (1970) za obcou

  Jednoduchý kamenný kríž v kovanej ohrádke bol postavený na okraji zohorského chotára pri ceste do Lábu. Je na mieste tragického skonu Justína Kostku, hneď za mostom cez potok. K tragédii prišlo začiatkom roka 1970, na kríži dnes chýba soška Krista a...

 • Zohor - kríž (1949) v chotári

  Za obcou pri ceste do Vysokej pri Morave je kameninový kríž, prezývaný Študentský. Dali ho v roku 1949 postaviť zohorskí študenti a ochotníci z výnosov za divadelné predstavenia. V roku 1994 vyhlásili v obci zbierku na jeho obnovu a ešte ten rok bol...

 • Zohor - kríž (1928) za obcou

  Božej venovala vdova po MATÚŠOVI MATLOVIČOVI rod. Františka URBANIČOVA roku 1928. Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8

 • Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici

  Na Kvetnej ulici sa nachádza kamenný kríž z roku 1904. Do pseudogotickej kartuše podstavca je vložená kamenná tabuľka zakladateľov, podľa ktorej kríž dali postaviť Ján Kostka s manželkou Katarínou. Ku cti Umučenia Pána založili a vystavit dali Jan...

 • Zohor - kríž (1832 ?) v chotári

  Pri bývalej poľnej ceste zo Zohoru do Stupavy, ktorá je pokračovaním Stupavskej ulice, sa nachádza kríž zo solárnou ružicou. A. Havlíková ho označuje ako Šuškových kríž Na Stranách a uvádza k nemu krátku povesť. Kedysi chodili vandráci. Jeden išiel...

 • Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie

  alebo predošlého roka. Na podstavci sa nezachoval žiadny nápis. Kronika - Najstaršie záznamy: Kapličky a kríže, in: obeczohor.sk

 • Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici

  Kecti Božej dal wistawat Ondrej Ondrejka a jeho Manželka Apollona v roku Pana 1822. Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8

 • Zohor - kríž (1829) na cintoríne

  Na podstavci cintorínskeho kríža je nápisový rám uprostred solárnej ružice. V texte bol zvýraznený letopočet 1820, ktorý sme považovali za rok vzniku kríža. Reštaurátori poslednej obnovy kríža však mali možnosť dôslednejšie preskúmať text a letopočet...

 • Terézia Pavlásková, Jozef Pavlásek: O zohorských mlynároch, o tom, ako stavali kríže, kaplnku a kostol

  syn, prípadne sa do rodiny nepriženil zať, ktorý by pokračoval vo vedení mlyna. Najstarší dochovaný záznam o mlynoch v Zohore sa nachádza v urbárskom súpise Stupavského panstva z roku 1592, kde je uvedený jednokolesový mlyn, ktorý prevádzkoval mlynár...

 • Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)

  kaplnka pôvodne stála asi 500 metrov západnejšie ako dnes. Na terajšie miesto bola preložená pri alebo po výstavbe cesty na Zohor v 2. polovici 19. storočia. Pri tejto prestavbe pravdepodobne aj prišla o predpokladaný barokový vzhľad. V 2. polovici 20....

 • Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)

  Svätého kríža, ktorá sa spomína v kanonickej vizitačnej zápisnici z roka 1782. Kaplnka rovnako ako dnešná stála pri ceste na Zohor. Staršiu kaplnku dal postaviť miestny obyvateľ Ján Korger v neurčenom čase a obdaril ju vinohradom, ktorého výnos slúžil...


Výsledky 1 - 36 z 36