Záhorská Bystrica - socha Čiernej Madony

Malá sakrálna stavba z roku 2006 na hranici chotára Záhorskej Bystrice a Marianky pri Grmolízskom potoku patrí medzi tie, ktoré sa tvarom vymykajú z bežných schém a nedajú sa zaradiť konvenčným označením. Soška Čiernej Madony je vsadená do plochej niky štíhlej kameninovej stély. Sú na nej dva nápisy, čelný je z majuskulných písmen a zozadu je vyrytý zakladateľský nápis.

LÁSKA MATKY / NIE JE Z TOHTO / SVETA
ŠAŠTÍN / ZÁHORSKÁ BYSTRICA / MARIANKA

V SPOMIENKE NA / JULIANU KUBOVIČOVÚ / ĎAKUJE ZA ŇU / NEBESKEJ MATKE /JEJ SYN / 11. 1. 2006